Manželstvo nie je holubník...

Autor: Zuzana Karasová | 7.12.2005 o 13:09 | Karma článku: 10,86 | Prečítané:  3742x

... preto je vhodné, ba priam žiadúce vzájomné vzťahy upraviť v zmluve. Táto je síce robená až po ôsmich rokoch od uzatvorenia manželstva, ale možno práve preto je voľná, prístupná akýmkoľvek zmenám a dodatkom, skrátka každý zo zúčastnených strán si v nej nájde to, čo potrebuje.

Číslo zmluvy: 01/2005

MANDÁTNA ZMLUVA
uzavretá podľa vlastného uváženia, slobodného rozhodnutia, predchádzajúcich skúseností, sem-tam vyšinutých nápadov  a násl. Rokov pred nami

č. 2005 - .....ktožehovie
na vykonanie manželskej činnosti pre súkromné a spoločenské konanie


Článok 1. Zmluvné strany

1. Mandant/Mandatár: Zuzka
    

Štatutárny orgán:  jej maličkosť osobne
    
Samozvané osoby majúce pocit, že sú oprávnené jednať vo veciach technických:
Rodičia, sestry a iné široké príbuzenstvo

2. Mandatár/Mandant: Maťko
    

Štatutárny orgán:  jeho maličkosť... (hups! pardon :) to asi nie) ON osobne

Zástupca splnomocnený na rokovanie
vo veciach  technických: Svokra (bez debaty)
    

Článok 2. Predmet zmluvy

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že jeden pre druhého za podmienok dojednaných v tejto zmluve vykoná na zákazke "Manželstvo, spolužitie a spoločná staroba", tento predmet zmluvy:
2.1.1. Vykoná  morálne - podpornú činnost pre akékoľvek konanie druhej strany, najmä však výchovu detí psov a akvarijných rybičiek, vrátane - a to najmä -  zabezpečenie pohodlného a zábavného života bez stresov.
2.1.2. Vykoná vždy (samozrejme s ohľadom na psychický, fyzický a sexuálne vzrušivý stav druhej osoby) manželské povinnosti posteľového (ale nielen) typu, ktoré ale nebudú v tejto zmluve, vzhľadom k svojej variabilite, konkretizované.
2.1.3. Špeciálne a dôrazne sa však vyžaduje vykonávanie morálne-podpornej činnosti vo vzťahu k osobám nazývaným ako "svokra/svokor". Morálne nepodržanie jedného účastníka zmluvy druhým v tomto vzťahu sa bude sankciovať dlhými a krutými mukami, uvedenými v špeciálne drastickej nepublikovateľnej prílohe.
2.2. Mandant sa zaväzuje, že preukázateľne dokončené práce (jednotky v žiackej knižke, poslušný pes a zdravé rybičky)  dohodnuté v predmete zmluvy prevezme, zaplatí za ich zabezpečenie dohodnutú cenu (napr. škrabkanie chrbta, masáž nôh, prípadne romantická večera) a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie a to na všetkých vyššiespomenutých vymoženostiach .

Článok 3. Rozsah a obsah predmetu plnenia

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár (a rovnako aj mandant) vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. 2.1.takto:
3.1.1. Manželskú činnosť v rozsahu príčetného (opak nepríčetného) konania bude dodávať priebežne, s nadšením a entuziazmom, avšak s ohľadom na momentálne duševné rozpoloženie zúčastnenej osoby, ktoré bude brať druhá strana na zreteľ a v žiadnom prípade ho nebude vymáhať zákerným psychickým vydieraním, ale v prípade potreby dá aspoň na chvíľu pokoj.

Článok 4.  Spôsob splnenia predmetu zmluvy

4.1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa mandatár zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, manželské normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť oprávnenými požiadavkami mandanta. Niekedy, keď sa  jednej strane bude zdať, že požiadavky sú neoprávnené, musí zvážiť aj možnosť, že sa mýli (príklad - "Veď máš takýchto riflí už štvoro"!).

Článok 5.  Čas plnenia

5.1. Mandatár ako aj mandant sa zaväzuje, že dodá predmety tejto zmluvy podľa č. 2 takto:
5.1.1. Manželskú činnost pre všeobecné konanie bude vykonávať priebežne až do (prirodzenej) smrti jedného zo zúčastnených, v krajnom prípade doručením právoplatného rozhodnutia súdu o ukončení manželstva. Možné prestoje v plnení sú akceptovateľné za predpokladu, že došlo k brutálnej hádke a preto sa zúčastnení  objektívne nemôžu rozprávať, zotrvávať naraz v jednej miestnosti a tobôž na jednom lôžku, a to z dôvodu, že nechceme násilným a zvlášť krvavým spôsobom prísť o jedného z účastníkov tejto zmluvy.

Článok 6.  Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

6.1. Plnenie predmetu tejto zmluvy bude uskutočnené vtedy, ak mandant včas odovzdá mandatárovi (samozrejme prípadne naopak) tieto podklady:
6.1.1. Podklady pre všetky činnosti spojené s plynulým chodom spoločnej domácnosti:

 • aktuálny výpis z bankového účtu  (nie starší ako 2 mesiace)  - čisto informačné vzájomné "ukazovanie si", prípadné lamentovanie nad stavom peňaženiek, avšak toto všetko s blazeovaným nadhľadom, úsmevom na perách a s heslom "Peniaze boli a budú.... len my nebudeme".
 • splnomocnenie mandatára (prípadne mandanta) odovzdané ústnym povelom "Dnes na ňu nahuč ty, mňa bolí hlava", na zastupovanie vo výchovnom konaní vo vzťahu k spoločnému dieťaťu,  prípadné výchovné ponaučenia podložené aj vyhrážkami typu "Neuvidíš ten televízor týždeň, len sa neuč!!!"
 • všetky ostatné podklady, povely a relevantné informácie, spojené s plynulým chodom domácnosti, napr.
  • Vynes po ceste smeti
  • Treba kúpiť vínko a čipsy, dnes sa nahlásili ......... na návštevu (doplniť podľa aktuálnej situácie)
  • Snaž sa nenabúrať, moja, dnes sa šmýka jak sviňa, preto prispôsob jazdu stavu vozovky.
  • Híííííííííííííí - včera som si zabudla dať antikoncepčnú tabletku!
  • Ten vodovodný kohútik má asi fakt kvapavku...
  • A tak ďalej.....

6.2. Nie je žiadúci únik interných informácií do šíreho sveta, preto je možný len po vzájomnej dohode oboch zúčastnených osôb. V prípade, že informácie v nestráženej chvíli predsa len uniknú (výnimočný stav spôsobený napríklad sobotnou "babskou jazdou"), po odhalení tejto skutočnosti je treba buď zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať........ alebo použiť primerané sankčné podmienky, uvedené v tajnom dodatku č. 1 k tejto zmluve - Špeciálna drastická nepublikovateľná príloha.

Článok 7. Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vyhotovenie predmetov zmluvy podľa čl. 2 v rozsahu čl. 3 je určená momentálnou náladou práve oceňovanej zmluvnej strany. V dohodnutej cene  je zahrnutá daň z pridanej hodnoty na základe aktuálneho uváženia a priznanej dobrej vôle osoby oceňujúcej. To znamená, že predmet plnenia bude prijímaný s nadšením a radosťou, ktorá bude priamo úmerná tomu, ako bude predmet plnenia vykonávaný (dobrá, ale fakt dobrá masáž chrbátika nie je nikdy zlá!).

Článok 8. Všeobecné dohovory

8.1. Mandant i mandatár  je oprávnený použiť dielo - predmet zmluvy, iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy v bode  2.1.
8.2. Túto zmluvu možno meniť, doplňovať, alebo zrušiť len dohodou zmluvných strán akoukoľvek formou - či už písomného dodatku, alebo ústneho dohovoru, ktorý sa však neodporúča, pretože niektorá zo strán ho môže po čase zo zištných dôvodov zatĺkať. Pokiaľ niektorá zo zmluvných strán predloží návrh dodatku, zaväzuje sa druhá zo zmluvných strán vyjadriť sa k tomuto dodatku v lehote do 15 dní odo dňa obdržania.
8.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je tajná príloha č. 1 - Špeciálne drastická nepublikovateľnej príloha.
8.4. Táto zmluva je vyhotovená v tomto jedinom elektronickom exemplári, a záleží teda od kvality a životnosti serveru SME, ako dlho bude fyzicky dokázateľná. V prípade fatálneho veľkého tresku a pádu serveru, sa zúčastnené osoby nebudú bezcieľne motať a zúfať si z nedostatku mantinelov tvorených touto zmluvou, ale budú sa naopak naďalej nadšene tváriť, že zodpovedne plnia funkciu základnej bunky spoločnosti.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

autorská strana toma nicholsona

Recept na šťastné manželstvo. To druhé

Ak je skúsenosť matkou múdrosti, prečo nie sú druhé a tretie manželstvá úspešnejšie?

KOŠICE KORZÁR

Branislava Pašku obvinili pre nákup ultrazvukov

Pri spornom tendri mal stáť za machináciami pri verejnom obstarávaní.


Už ste čítali?